/ / /
kursusforløb


a-guide kursusforløbet strækker sig fra oktober 2014 til marts 2015. 
Undervisningsmodulerne vil være en kombination at oplæg, øvelser, erfaringsudveksling og debat. 

Temaerne i de enkelte undervisningsmoduler er

1. Opstart, risikogrupper - børn med adfærd, der fordre særlig opmærksomhed.
2. Konstruktion & forandring  - med observation som udgangspunkt.
3. Den kognitive udvikling og pædagogiske strategier del 1.
4. Den kognitive udvikling og pædagogiske strategier del 2.
5.  Forældresamarbejde og implementering af a-guide viden i egen organisation.