/ / /Hvem har været med til at udvikle a-guide kurset?

a-guide kurset er blevet etableret på foranledning af Specialområdet, BUF, som efter beslutningen om ”Specialreformen” (Tidlig indsats og inklusion) fik til opgave at iværksætte et særligt kompetencetiltag rettet mod almenområdet. Specialområdet har indgået samarbejde med VIHS (Videncenter for Handicap og socialpsykiatri) under Socialstyrelsen og Frejaskolens Kompetencecenter.

Signe Simonsen Brinkø – Lærer og vejleder på Frejaskolen (Kontaktperson for a-guide) 
Rebecca Finberg Rasch - Psykolog

Marianne Sollok Nordenhof - Funktionslærer med ansvar for kompetencecentret på Frejaskolen 
Stine Lykke Nielsen – Pædagogisk udviklingsmedarbejder 
Jannik Beyer - Leder af specialfunktion autisme, ADHD. Socialstyrelsen / ViHS 
Lone Beyer – Skoleleder på Frejaskolen 
Karen Ruth Hansen – Inklusionskoordinator i område Nørrebro/Bispebjerg
Pia Robinson – Lærer og vejleder på Frejaskolen  


Undervisnings- og kursusansvarlige i skoleåret 2014/2015

Marianne Sollok – leder af Frejaskolens kompetencecenter, Karen Ruth Hansen – Inklusionskoordinator i Område Indre by/Østerbro og Stine Lykke Nielsen – Pædagogiske udviklingsmedarbejder.